Cityscape Modern General Soundlcoud Banner(1)
 

Het terugkommoment is een opleiding van 4 uur die u 6 tot 9 maanden na afgifte van uw definitief rijbewijs B moet volgen.


U hoeft na het terugkommoment geen examen af te leggen. Vermijd een toeslag door tijdig in te schrijven.
U moet deelnemen aan het terugkommoment als:
- u vanaf 1 oktober 2017 of later uw voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd of omgewisseld
- uw voorlopig en definitief rijbewijs afgeleverd zijn in een Vlaamse gemeente.

Let op!

Elke kandidaat moet bij het aanmelden volgende documenten kunnen voorleggen:
- Oproepingsbrief MOW (Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken)
- Rijbewijs
- Identiteitskaart
- Betalingsbewijs
 

Volgende maatregelen werden er door de overheid getroffen voor verlenging door COVID-19 virus:

  • Als de termijn waarin je het terugkommoment moet volgen eindigt in de periode van 16/03/2020 tot en met 31/07/2020, dan wordt de termijn waarbinnen je het kunt volgen verlengd tot 31/12/2020
  • Indien je reeds uitstel had gevraagd voor het terugkommoment en die uitsteltermijn valt in de periode van 16/03/2020 tot en met 31/07/2020 dan wordt ook deze verlengd tot 31/12/2020.
  • Als de periode waarin je het terugkommoment moest volgen voor de noodmaatregelen en je niet tijdig hebt deelgenomen ontvang je een aanmaning. Dat betekent dat je een toeslag van 51 euro moet betalen en je nog twee maanden de tijd krijgt om het terugkommoment te volgen. Als de uiterste datum van die twee maanden in de periode van 16/03/2020 tot en met 31/07/2020 valt dan krijg je nog de tijd tot 31/12/2020 om het terugkommoment te volgen. De toeslag van 51 euro moet je altijd betalen. Als je het terugkommoment niet volgt voor 31/12/2020 wordt er een proces-verbaal opgesteld.
U dient ten minste 7 kalenderdagen voor de start van het terugkommoment te annuleren (zie algemene voorwaarden).
Bij vragen en/of klachten over het terugkommoment kan u steeds contact opnemen via volgende gegevens: info@kempischerijscholen.be of 014.22.25.65.
Wie klachten heeft over het terugkommoment (de organisatie, de werking van het opleidingscentrum of de lesgevers) kan contact opnemen met het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid en dit via de site www.mow-contact.be.

Inschrijven voor terugkommoment: