Welke rijbewijzen? BE - C en CE
Voor wie? Bedrijven uit de bouwnijverheid (PC 124). Enkel voor arbeiders.
Tussenkomst: FVB betaalt een tussenkomst van 5 euro (inclusief BTW) per effectief opleidingsuur (theorie- of praktijkopleiding, GEEN examenbegeleiding) aan het bouwbedrijf. Combinatie met de KMO-portefeuille is mogelijk.
Info: www.fvbffc.be.