Vormelek

  • Afdrukken

Welke rijbewijzen? B - BE - C en CE
Werkwijze: Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een open opleiding met het Vormelek-label volgt. Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum 15,50 euro per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming.
Combinatie met de KMO-portefeuille is mogelijk.
Formaliteiten: het bedrijf vraagt de premie ten laatste 3 werkdagen voor de start van de opleiding aan.
Info: www.vormelek-formelec.be.