Vanaf 01/10/2017 wijzigt de wetgeving en dienen begeleiders een verplicht vormingsmoment (3 uur) te volgen in een erkende rijschool.  Deze nieuwe regeling geldt énkel voor het voorlopig rijbewijs dat wordt aangevraagd vanaf 1 oktober.

Als je een voorlopig rijbewijs hebt van vóór 1 oktober dan blijft de oude wetgeving van kracht.

Na afloop van het vormingsmoment ontvangt iedere begeleider een attest (dit blijft 10 jaar geldig). Met dit attest kunnen ze worden toegelaten als geldig begeleider.

Meer info betreffende het vormingsmoment: http://vormingsmoment.be/

Kostprijs: € 20,00 (dit zijn officiële vaste tarieven)

U kan de eerstvolgende vormingsmomenten raadplegen bij -->  opleidingen - vormingsmoment voor de begeleider.