Covid-19

Maatregelen Covid-19

Stay safe, stay well...


De Kempische Autorijscholen voorzien bij de theoretische opleidingen een voldoende ruim leslokaal waarbij wij de “distancing” maatregelen respecteren
Deze lokalen werden zo ingericht dat ze aan de nodige voorwaarden voldoen en zal volgens de vereiste regels worden verlucht en gereinigd. In ieder leslokaal wordt er de mogelijkheid voorzien om de handen te reinigen zoals het hoort. Instructies zijn voorzien. Afstand, ontsmetting en voldoende plaatsen om handen te reinigen zijn hierbij vereisten.
Bij praktijkopleidingen voorzien wij zelf de nodige ontsmetting en middelen zodat het voertuig voor- en na de opleiding kan gereinigd worden.
Wij vragen om het gebruik van mondmaskers te hanteren.
Onze kandidaten dienen het volgende mee te brengen:
• Schrijfmateriaal + notitieblok
• Mondmasker
Onze lesgevers werken volgens een intern draaiboek waarin de nodige procedures om een veilige opleiding te kunnen garanderen vermeldt staan.
Deelnemers met een milde hoest en/of beperkte verhoogde lichaamstemperatuur worden vriendelijk verzocht te verwittigen en thuis te blijven.