Algemene Voorwaarden

OVEREENKOMST

Op het einde van elke les zal de lesgever u vragen de “dagelijkse fiche- praktische lessen “ te ondertekenen. De inschrijvingskaart moet op het einde van de lessencyclus door de leerling worden ondertekend.

Wees aanwezig op de afgesproken data. Afzeggen van een les dient tenminste 4 werkdagen vooraf te worden gemeld. Afzeggen van een examen tenminste 7 werkdagen op voorhand. Bij afwezigheid of te laat annuleren van les en/of examen zijn wij genoodzaakt u de helft van het verschuldigd bedrag aan te rekenen. Lesgever en voertuig zijn immers voor u persoonlijk gereserveerd. Bij overmacht (ziekte, overlijden) vallen deze kosten weg als u een doktersattest, uitslag PCR rest, quarantaine attest of doodsbrief kan bezorgen.

Wat de praktische lessen betreft; als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld mag worden aangerekend.

Een kopie van de inschrijvingskaart met het aantal gevolgde lesuren kan u bekomen op het kantoor.

Persoonsgegevens

Deze persoonsgebonden informatie bevat:
-naam + voornaam
-geboortedatum en -plaats
-adres
-emailadres
-telefoonnummer
-rijksregisternummer
-nummer identiteitskaart
-gegevens van het (voorlopig) rijbewijs.

Persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel worden gebruikt voor administratieve taken en dienstverlening door onze organisatie en autoveiligheid (examencentrum). Dit om de nodige certificaten te kunnen afleveren. Wanneer de kandidaten deze gegevens niet wil verstrekken kunnen wij geen kwalitatieve en goede service bieden. De kandidaat dient hiervan kennis te hebben genomen.

Attitude kandidaten

Alcohol – en druggebruik hoort niet thuis in onze opleidingen. Kwaliteit én veiligheid primeren tijdens onze opleidingen. Bij vermoeden van misbruik mag de docent én opleidingscentrum de kandidaat weigeren in de les.

Klachten – Opmerkingen

Uiteraard hopen wij dat u geen klachten te melden hebt tijdens onze diensten. Doch luisteren wij graag naar uw feedback en kijken waar we kunnen helpen.

Contactpersoon:
E: onthaal@kempischerijscholen.be
T.: 014 22 25 65

Akkoord algemene voorwaarden

Onze klanten gaan bij toezegging van de lessen automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze wordt via e-mail ter beschikking gesteld van onze klanten en is eveneens beschikbaar op de website.

 

Algemene voorwaarden terugkommoment

Klik hier om de algemene voorwaarden te bekijken voor het terugkommoment.